เรียนซัมเมอร์อังกฤษ ในโรงเรียนประจำแบบอังกฤษขนานแท้ 4 สัปดาห์

ประสบการณ์เรียนในโรงเรียนประจำแบบอังกฤษขนานแท้ + ท่องเที่ยวครบ + เรียนรู้วัฒนธรรม

UK_Boradign_School _Experience2019

UK_Boradign_School _Experience2019