Overseas Study Tour for Schools and Corporations

6.header program

KAS มีบริการจัดคอร์สเรียนต่างประเทศ ที่ออกแบบพิเศษตามความต้องการของโรงเรียนภาครัฐ เอกชน หรือองค์กรต่างๆ ที่ต้องการพัฒนาภาษาอังกฤษในรูปแบบของ Study Tour