เรียนซัมเมอร์นิวซีแลนด์ 4-6 สัปดาห์

เรียนกับนักเรียน NZ + มีบัดดี้ดูแล + ท่องเที่ยวแบบเจาะลึก + กิจกรรมหลังเลิกเรียน + ดูแลดีมาก

NZ_Education_Experience2019

NZ_Education_Experience2019