เรียนซัมเมอร์ แคนาดา 2 เดือน

เรียนกับนักเรียน Canadian + ท่องเที่ยว 3 เมือง + ดูแลดีมาก

Canada_Education_Experience2019

Canada_Education_Experience2019