Overseas Education Agent

5.header program

 

Overseas Long-Term Study

KAS ยังมีการให้คำปรึกษา และให้บริการด้านการศึกษาต่อต่างประเทศในระดับมัธยมศึกษาแก่ผู้ที่สนใจศึกษาต่อในต่างประเทศอีกด้วย