Home

หลักสูตรที่เปิดสอนสำหรับนักเรียนในระดับอนุบาล 1 ถึง ประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้เวลาเรียน 3 ชั่วโมงต่อหนึ่งสัปดาห์ (เลือกเรียนในวันเสาร์หรือวันอาทิตย์)

KAS Study Tour นำนักเรียนไปเปิดรับประสบการณ์เรียนรู้ใหม่ ๆ ในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ได้แก่ สิงคโปร์ นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย และ แคนนาดา

ค่ายวันหยุดแสนสนุกสำหรับน้อง ๆ กับหัวข้อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่แสนเพลิดเพลินที่จะช่วยพัฒนาความคล่องแคล่วในการใช้ภาษาอังกฤษ

KAS มีการให้คำปรึกษาและให้บริการด้าน การศึกษาต่อต่างประเทศในระดับมัธยมศึกษา แก่ผู้ที่สนใจศึกษาต่อในต่างประเทศ

KAS มีการจัดค่ายพักแรมเป็นประจำทุกปิดภาคเรียน โดยเดินทางไปพักแรม ณ รีสอร์ทที่มีความสวยงามทั่วประเทศไทยเพื่อประสบการณ์เรียนรู้ที่น่าประทับใจ

KAS มีบริการจัดคอร์สเรียนต่างประเทศ ที่ออกแบบพิเศษตามความต้องการของโรงเรียนภาครัฐ เอกชน หรือองค์กรต่างๆ ที่ต้องการพัฒนาภาษาอังกฤษในรูปแบบของ Study Tour